Магационер

Због повећања обима посла расписујемо конкурс за радну позицију:

Магационер у централном магацину

Опис посла:

Одвајање примљене робе према врсти и категорији

Манипулација робом у магацину и складиштење

Паковање комисиониране робе у транспортне јединице

Пожељно је познавање рада у ЊМС-у

Потребне квалификације:

Пожељно искуство на истим или сличним пословима

Педантност у раду, тачност, пажљивост и одговорност за робу

Спремност на тимски рад