Виљушкариста

Регални виљушкариста

Главна задужења:

Утовар и истовар робе употребом регалног виљушкара

Ускладиштење и прескладиштење палета на подне локације и локације у регалима

Старање о стању и техничкој исправности виљушкара

Потребне квалификације за виљушкаристу:

Минимум 3 степен стручне спреме

Обавезно радно искуство на истим или сличним пословима минимум годину дана

Дозвола за управљање виљушкаром

Лекарско уверење о здравственој способности за управљање виљушкаром

Важећа возачка дозвола Б категорије